Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skúpe na slová

12. 12. 2007

S K Ú P E   N A   S L O V Á


LITERÁRNE   DROBNOSTI

ROK 2007

S K Ú P E   N A   S L O V Á I.

H A I K U


1.
Slnce vie o nás
kadečo dobré i zlé -
aj tak nám svieti.

2.
Mať malý vesmír
v duši, kam unikáme
pred cunami zla...

3.
Náhrobný kameň
je kameň na kameni
po Hirošime.

4.
Ak stratíme hlas
pre vlastnú Pieseň piesní –
dá sa žiť pre sny.

5.
Aj astronaut je
v sebe neprebádaným
mikrovesmírom.

6.
Stratený človek
v miliardových davoch,
nik ťa nehľadá!

7.
Akoby veštec,
ódou na dobré ráno
drozd nás pozdraví.

8.
Ak sme si cudzí,
spoločným blížnym je nám
každodenný chlieb.

9.
Aj púpava má
pre včelie cuciačiky
pohostinný stvol.

10.
Niet detektora,
ktorý by mohol zmerať
citlivosť duše.

11.
Nie iba cudzie –
v istej chvíli aj vlastné
srdce nás zradí.

12.
Medové ústa
nás dokážu prekvapiť
ostrým žihadlom.

13.
Ak je dobro cnosť,
prečo sa Bohu páči
jeho bezmocnosť?

14.
Len zajtrajší deň
je najvzácnejším z darov,
najcennejšou z cien.

15.
Srdce obmäkčí
aj zaliečavý jazyk –
luhár najväčší.

16.
Ruka je aj dlaň,
z ktorej srdce môže jesť.
Ruka je aj päsť...!

17.
Dážď klesá nadol
a stúpa na nebesia -
aby zas padol.

18.
Ľahučký kvietok
unesie plod melóna -
ani nestoná.

19.
Smútok - tichý tok
strácajúceho času,
týždeň ako rok...

20.
Výsmech narazí,
a bumerang ho vráti
na štart velakrát.

21.
Svet to má ťažké -
ekológiu dusia
v plastovej taške.

22.
Zatmenie slnka –
najcitlivejšia struna
Giordana Bruna.

23.
Čas nám vie poprieť
umelcom vytvorený
najkrajší portrét.

24.
Láska je krutá –
pri vrúcnom objímaní
zakladá putá.

25.
V slepej dôvere
hora sama sekere
porisko dáva.

26.
Ako stredobod
v kruhu svojich najmilších -
najmilší nie sme.

27.
Ak príde báseň -
je exkluzívnym hosťom
v príbytku prostom...

28.
Briliant rosy
miliónovou cenou
sa nehonosí.

29.
Dušu aj telo
dlátom a štetcom pitval
Michelangelo.

30.
Počuť flamenco,
keď južný vietor brnká
na struny slnka

31.
Či sa báť smrti?
Odo dňa narodenia
život nás škrtí.

32.
Koľkokrát zomriem,
než doletí na zem zvesť
o zániku hviezd?

33.
Strom vie s pokorou
uniesť rozkvet aj zánik -
stíchne pod kôrou...
34.
Dávne spomienky -
rozdúchaná pahreba,
popol bez iskry.

35.
Noci nehaním -
svedomie nám ustiela
lôžko pred spaním.

36.
Nie vždy je správne
v dileme križovatky
použiť skratky.

37.
Ariadny už niet -
zato cestu z bludiska
nezarúbali...

38.
V absolútnej tme
svetlom ducha vyšleme
signál, že tu sme.

39.
„Hájku zelený“ –
kiež si ťa ľudské stádo
na púšť nezmení!

40.
Pamäť prírody –
aj keď sme jej súčasťou -
sme nezdedili.

41.
Myšlienka váha,
či neohrozí jazyk
jej ťažká váha.

42.
Bývať potajme
v predsieni tvojho srdca –
v drahom podnájme...

43.
Aj pravda so lžou
v zrkadle si niekedy
vymenia posty.

44.
Keď stromy pŕchnu,
správa o konci leta
v povetrí lieta.

45.
Vtáky odmietli
krásu cudzieho peria –
prírode veria.

46.
Oči nás klamú -
neraz výdatná pastva
Zblízka je pasca.

47.
Iba neprajník,
pre sivý zákal v duši
spochybní svetlo.

48.
Neviňme nohy –
len pre zmeškanie vlaku
prežili mnohí.

49.
Priezračná slza
je krištáľová guľa –
z nej si ťa veštím.

50.
Nechcem sa pýtať
a nepočuť odpoveď,
ktorú máš v očiach.

51.
V člne mesiaca
na vlnách túžby pláva
tvoja nespiaca...

52.
Tri biele ruže
vo váze z mojich dlaní
tvoj úsmev chráni.

53.
Bludný pozemšťan
má galaxie púpav
neprebádané.

54.
V starobe vďačne
znášame jej neduhy -
pre kúsok dúhy.

55.
Hviezdy celú noc
fajčia pri čiernej káve...
Úchvatný zlozvyk!

56.
Z vyznania lásky
dôveryhodné bolo
slávičie sólo.

57.
Pravda vo víne
je to, že sa nerodí
víno bez vody.

58.
Donekonečna
k ďalším nás provokuje
splnená túžba.

59.
Koruny stromov
koncom leta zlacnené,
stúpli na cene.

60.
Ľudského tvora
tvorí aj troví sivá
mozgová kôra.

61.
Ruže aj hložie
rovnakou láskou ľúbi
slniečko Božie.

62.
Nadávka, že ste
drevo, vás nepotupí -
ste užitočný!

63.
Čarovnou flautou
je schopnosť fantázie
nepočujúcich.

64.
Pohľad do slnka
tvárou v tvár si nikto z nás
nezopakuje.

65.
Listujem v knihe,
v arzenáli náuky...
Vďaka za ruky.

66.
Skúpy na slová,
k myšlienkam veľkorysý -
dušu nachová.

67.
Zdedené bodky
si sebe verná lienka
chráni do bodky.

68.
Na sviežu zeleň
od samej jari žiarli
starena jeseň.

69.
Čo je svet svetom,
chudobní pánov živia.
Chudobným živio!

70.
Náboženstvo je
aj políciou mocných,
aj silou slabých.

71.
Mikromyšlienka
môže ukrývať náboj
s jadrovou silou.

72.
Byť so slabšími,
je zadosťučineníe
za krivdy žitia.

73.
Z diaľky do blízka
s vekom nás priťahuje
rodná kolíska.

74.
Bez testamentu
na vykrádačov hrobiek
myslel faraón.

75.
Rátať nám treba
s vypustením šarkana
k predstavám neba.

76.
Je v našej moci
byť magnetickou osou
kolesu šťastia.

77.
Zamiešaním sa,
zavše si namiešame
kalich horkosti.

78.
Prišla som s jarou -
a ani jeseň nevie,
čo s toľkou miazgou!

79.
Dnes povesť kladnú
ako úspešní majú
takí, čo kradnú.

80.
Žiadne závraty! –
šetrime koňa v sebe,
kým sme na trati!

81.
Mladí a starí.
Prví ani netušia,
čo druhí vedia.

82.
O tom, či je plus
len prečiarknuté mínus,
rozhodne vôľa.

83.
Skutočná krása
túži po objavení,
neponúka sa.

84.
V polnočnom tichu
nečujne ako myška
zakráda sa deň.

85.
Ak ju dážď zrosí,
po gilotíne kosy
tráva ožije.

86.
Čas nepodplatíš
Zlatými hodinkami –
je to poctivec.

87.
Chyby tých druhých
sú spoľahlivé štíty
našich vlastných chýb.

88.
V každom románe
sú nezastupiteľné
iba litery.

89.
Oceán v ráme
krížom-krážom preplával
maliarov štetec.

90.
Fantázia je
rivalka reality,
majúca šancu.

91.
Výsledný efekt
sugescie modlitby
je útlm vášne.

92.
Sviečka s plamienkom
je symbol v slove „prosím“,
v mäkkom „í“ s dĺžňom.

93.
Palete farieb
bezkonkurenčne vládne
maestro Slnko. .

94.
Listy v azbuke
písané rukou mamy,
sú relikvie.

95.
Milovať život
v jeho rôznych podobách,
je dar od Boha.

96.
Nespravodlivosť
sa ospravedlňuje klamstvom charity.

97.
Ako nevestu,
magnóliu pripraví
o nevinnosť mráz.

98.
Zo všetkých stromov -
jabloni sa ušlo cti
v dedičnom hriechu.

99.
V žiarivom splne
lesné studničky čistí
rusalka Luna.

l00.
Mnohí vidiaci
za chrbtom lži stáť pravdu,
prižmúria oko.

101.
Pred Odysseom
Pénelopé iba lesť
zachránila česť.

102.
...a čo tie vzadu? –
nie všetky múdre knižky
musia mať bradu!

103.
Nijakým stromom
Boh neprikázal plodiť
podľa šablóny.

104.
Aj ruža poľná
v predtuche zimy plodí
pre vtáčie hody.

105.
Slnko mesiacu
požičia trochu svetla -
teplo si chráni.

106.
Kto nám nakukal,
že Kolumbovo vajce
bolo kukučie?

107.
Šípkový kríček
nechtami dokrvava
svoj priestor bráni.

108.
Kiež nás opantá
a zviera veľký prsteň
s rubínom srdca.

109.
Jedine život
je schopný dokázať nám
vernosť až po hrob.

110.
Kráľovná kvetov
našla verných ochrancov
v pichľavom tŕní.

111.
Ako talizman
podobu tvoju nosím
v kamey srdca.

112.
V poli slepý mak
ostro zviditeľnila
múdra príroda.

113.
Byť Popoluškou -
len kvôli tebe v snehu
stratím črievicu...

114.
Spretŕhané sú
čarovných huslí struny –
slák nezazuní.

115.
Hľadala som ťa
v húštinách bujných predstáv,
než si ma našiel.

116.
Za nami sú len
zajačie stopy času –
pred nami je hmla.

117.
Na vtáčí koncert
aj Večernica v gala
pozvať sa dala.

118.
Keď hladovali,
nebo zoslalo krúpy
na ostrov Bali...

119.
Za ľudské činy
prenášať zodpovednosť
na Božie mlyny?!

120.
Prišli sme na svet
zjesť len svoj prídel chleba,
nie bratov, sestrin...

121.
Zimný slnovrat
splátkami vracia letu
ukradnutý jas.

122.
Včerajšok nesie
v batohu skúsenosti,
zajtrajšok nádej.

123.
Žabacím sólom
v slávičom chóre znie mi
hlas, čo ma zrádza.

124.
Len pár lupeňov
ruže stolistej, Sapfó,
zachoval nám čas.

125.
V dejinách ľudstva
je viac dobytých Trójí,
než je Homérov.

126.
Pred usínaním
vietor v korunách stromov
s vetvami šantí...

127.
Súboj so sebou
vyhráva trpezlivosť –
čas je sekundant.

128.
Dobré slovo je
duchovný krajec chleba
v srdci pečený.

129.
Neodíď, pieseň! -
ak vykradnú ti slová,
začneme znova!

130.
Pod pavučinou
zatajené sú naše
otlačky prstov.

130.
Škoda, že žiadna
zo štyroch svetových strán
nekandiduje!

132.
Tridsať strieborných –
je stále platná mena
na celom svete.

133.
Istota zvyku
je v železnej košeli.
Ale - čo hrdza?!

134.
Mlčať je zlato! –
aj ryby radšej mlčia
o zlatej rybke.

135.
Letmý dotyk pier
naznačuje nám odlet
motýlích krídiel.

136.
Čas nám pomôže
žitím ťažké srdce niesť -
hoci ako trest.

137.
Jedine hudba
prežíva všetky éry,
lebo si verí.

138.
Zarmucuje ma,
že nieto za koho dať
ruku do ohňa.

139
V semienku ľanu
je pre nás utajený
posmrtný rubáš.

140
Zem, uzemnená
vo voľnej stratosfére,
je nám zázemím.

141.
Keď ješ chlieb s chlebom,
v jednej v rúk máš slaninu,
ak tomu veríš.

142.
Učili sme sa:
miluj blížneho svojho!
Nie, okradni ho!

143.
Nasledovaním
Gándhího, možno dobrom
rozleptávať zlo.

144.
V rúchu zo zlata
predvádza sa nám jeseň –
pani bohatá.

145.
Slepým uličkám
na rohu s bielou brezou
patrí náš ohľad.

146.
Ave, príroda! –
vo venci z poľných kvetov
si mojou svätou.

147.
Že stačí veriť
a netreba nám vedieť –
je hriešny zámer.

148.
Zakotúľal sa
za chmáry ohnivý disk,
fúka zo strnísk. ..

149.
Kvety nevädzí
neprežili bez medzí –
slepý mak prežil.

150.
V spenenom Váhu
strieborné rybky loví
rybár polmesiac.

151.
Minútou ticha
prejavujeme úctu
tichu večnému.

152.
Krištáľové sklo
odzrkadľuje dušu
majstra brusiča.

153.
Slovník jazyka
je najväčším bohatstvom
po dobrom zdraví.

154.
Vykoľajení
zo zákonov prírody -
Sme jej omylom.

155.
Sme kozmonauti –
aj na matičke Zemi
sme vo vesmíre.

156.
V stojatej vode
svojho rozumu pláva
Vždy iba neplavec.

157.
Vode je jedno,
či je v mori či v studni,
pokiaľ v nich je dno.

158.
Za úspechom sa
po pavučine šplhá
netrpezlivosť.

159
Statočná matka:
bez prosby na kolenách
zem nám chlieb dáva.
S K Ú P E   N A   S L O V Á II.

š T V O R V E R Š I A1.
DROBNÉ V PRASIATKU
Rozbijem prasiatko,
všetky drobné
rozhodím do vetra –
nech si zobne.

2.
ZASE NIČ NOVÉ
V histórii bolo
toľko tabu,
ktoré na prameni
kryli žabu.

3.
LÁSKA-NELÁSKA
V prvej fáze láska
srdcia spúta,
v druhej pretaviť vie
puto v putá.

4.
UKRIŽOVANIE
Nebyť pýchy Ríma,
strohé amen
symbolizoval by
chladný kameň.

5.
HOLÝ HOLOKAUST
Pani Lauferovú
aj s jej dcérkou
zabila kabelka
plná šperkov.

6.
ZÁNOVNÁ ŠĽACHTA...
Zavše nad portálmi
visia erby
takým, ktorým patrí
pečať zberby.

7.
BOŽÍ VÝTVARNÍK
Prvého človeka
stvoril z hliny
lepší keramikár
medzi zlými.

8.
REKLAMNÝ ŽARTÍK
Komu sa zdá život
jednotvárny,
nech podplatí osud
vo veštiarni.

9.
JE DOBRE VEDIEŤ
Bezmocných desí moc
a jej tlama...
Moc má najväčší strach –
vždy je sama!

10.
EZOP TO VEDEL
Pre seniora, v jeho
veku pozdnom,
kadečo už býva
kyslým hroznom.


11.
VYHOVÁRANIE
Nie je alkoholi
z jeho viny -
vari on vymyslel
liehoviny?

12.
O NARKOMANOCH
Myslia, že lepší svet
držia v hrsti –
a ten im unik

13.
OSAMOTENÝ
Všetky dni pracovné
dokáže zniesť –
nedeľa je preňho
Jóbova zvesť.

14.
KTO MÁ DOSŤ ČASU
Svet zo dňa na deň je
v mnohom iný –
pomaly melú len

15.
Božie mlyny.
POD MIKROSKOPOM
Do hĺbky, pod kožu
nazreli ste? –
až tam sa prejavia
ruky čisté.

16.
DETI SKÚMAVKY
Nie iba Márie,
už aj Anny
dnes môžu porodiť
ako panny.

17.
IBA MEMENTO
Najprísnejším sudcom
je svedomie,
nepodplatíme ho –
aj svedkom je.

18.
PLATÍ : JA NIČ, JA...
Kto už za to môže,
že je leňoch? –
dnes je dokázané:
má to v génoch.

19.
KAM SA OBRÁTIŤ?
Ak ti život krivdí,
pokorne trp –
dnes už nieto ani
bútľavých vŕb.

20.
NEDÔVERČIVÝ
Nevie, či má veriť
aj nebesiam,
či bútľavou vŕbou
byť sebe sám...?

21.
O SEDMOKRÁSKACH
Kosa, zúčastnená
na poprave,
siahla na klenoty
sviežej tráve.

22.
SME SI VEDOMÍ
Strom dvakrát zarodí
v dobrej zóne –
človek má kdekoľve
po sezóne.

23.
NEPREMOŽITEĽ
Aj horu prenesieš,
ak je treba –
myšlienku nezničíš!
Ona teba...

24.
KEĎ VIAC JE MENEJ
Siedmi sa znášali
v jednej chyži –
dnes palác dvom ľuďom
ciele kríži.

25.
POL TVÁRE LÁSKY
Aj vinou náhody
príde dieťa,
aj tebou nechcené –
ono chce ťa!

26.
NA CINTORÍNE
Plačúci nad tými,
čo tu boli,
tešíme sa, že nás
niečo bolí.

27.
TÉMA PRE ROMÁN
Lesk biedy „celebrít“
bez Balzaca...
Nájde sa literát? –
téma čaká!

28.
VYPOČÍTAVOSŤ
Naučili sme sa
plytvať chválou –
to nám zabezpečí
plnší válov.

29.
ODNÁROČNENIE
Aj tým, čo zhŕňajú
miliardy,
v jeden deň postačia
štyri jardy.

30.
ZO SPOVEDNICE
Čo tajomstiev skrýva
bútľavý strom!
Aj svoj osud uniesť
je hrdinstvom.

31.
UMENIE JE KUMŠT
Niektorí horlivci
kreslia skicu,
ako z kríža spraviť
šibenicu.

32.
VÝVOJ ČI POKROK
Neraz sme zažili
krupobitie –
neraz nám pribudlo
krutobytie.

33.
O PARADOXOCH
Dobro je modlitbou
na kolene –
zlu sú aj nebesia
naklonené.

34.
INFORMÁCIA
Času sa opýtaj:
koľko, pokiaľ…?
Potiaľ, než dopije
vlastný pokál.

35.
ZRKADLO O NÁS
Do stromu pod kôrou
vidi ďateľ –
zrkadlom človeka
má byť priateľ.

36.
NAŠE VYHLIADKY
Never, že na špici
zostaneš stáť-
sú len dve možnosti:
zostup, či pád.

37.
NEZAMESTNANÝ
Z podpory mu vyjde
chleba skyva –
za zvyšok si kúpi
sedatíva.

38.
AJ O ČISTOTE
Vidno, skúsenosť nás
neraz učí –
golier čistotu rúk
nezaručí.


39.
TÁ NAŠA BRYNDZA
Je v nej viacej soli
ako bryndze –
pravú bryndzu asi
vozia „indze“.

40.
REČ JE O REČI
Reč je bez príjemcu
nevedomá –
cudzí jazyk v ústach
nie je doma.


41.
DIPLOMACIA
Tá má odjakživa
vlastné mravy –
zväčša iné myslí,
iné vraví.

42.
ODKAZ KOLEGOM
Iba do spomienok
sa dnes ponor –
keď nie je honorár,
aspoň honor...

43.
POVOLEBNÝ VERŠ
Trpaslík podrastie
po zvolení –
pokorný skôr býva
pokorený.

44.
ŽE VRAJ CELIBÁT!
Zhrešíť „ trikrát a dosť!“ –
nás pobaví!!!
Budeš nosiť zámku
na pohlaví?!

45.
TAKÉ PREMENY
V lone, kde klíčil kvet,
je suchý list.
Často, kto lásku sial –
žne nenávisť.

46.
V ZÁUJME VECI
Muži zväčša nechcú
ženu múdru –
ženy preto dali
prednosť púdru.

47.
NA TENKOM ĽADE
Nadávať na ľudí
vždy netreba –
skúsme si ich všímať
aj cez seba!

48.
O PREDAVAČOCH
Len ťažko - preťažko
sa im zvyká,
že už nie sú pánmi
zákazníka.


49.
MEDZI BLÍŽNYMI
Ako tu nemá byť
závisť a svár? –
jedni sú smotánka,
druhí len cmar.

50.
POVYŠOVANIE
Bohatému nikdy
nešlo o tvár.
Bohatstvo je preňho
vlastný oltár.

51.
Z OSUDOV SÚDOV
Na hlavách žalobcov
chrániac maslo –
koľko káuz horúcich
len tak zhaslo!

52.
VERŠ NOSTALGICKÝ
V Česku viacej platia
o pár stovák –
komu chýba titul
„blbý Slovák“?


63.
SVET AKO SKLÁDKA
Ešte aj nemá tvár
vie, pokade...
Konzumná spoločnosť
tlie v odpade.

54.
MÁRNOSŤ NAD MÁRNOSŤ
Pre nadľudskú snahu
vlastniť a mať -
mnohí zabúdajú
na vlastnú mať.

55.
ISTÝ PREZIDENT
Mal byť radšej majstrom
v šustrovaní –
nemusel byť občan
frustrovaný.

56.
ČERVÍK V JAZYKU
Keď Slováka láka
české „díky“ –
tolerujme jeho
hlúpe zvyky.


57.
KONTINUITA
Bosorku upáliť
na hranici
dokážu aj dnešní
náhradníci.

58.
MORA AJ Z MORA
Že je more slané,
dávno vieme -
je to od slzičiek
detí zeme.

59.
BOŽE, TY TO VIEŠ
Ak neveríš, že ťa
v srdci máme,
tak ťa nenájdeme
v žiadnom chráme.

60.
ZÁĽAHA KRČIEM
Keď je viac hostincov
ako hostí,
už sa aj hostinský
často postí.

61.
RELATIVITA
Preskočíme kaluž
v našom dvore -
chudák mravec musí
obísť more.

62.
LIST ZBOHATLÍKOM
Ste za tým, keď žobrák
dlaň natrčí –
aj vaše paláce
sú z chatrčí.


63.
PRAVDA O VODE
Existenčný faktor
nášho tela -
len spupné šampanské
si z nej strieľa.


64.
SEBAVEDOMIE
Čo sme znamenali? –
ja nič, ty nič,
kým sme nevedeli,
čo je imidž.


65.
Z ČERTOVHO MLYNA
Vraj čert nikdy nespí,
ako vieme –
zato anjel strážny
občas drieme.


66.
STAVAJME CHLIEVY
Dobu oslovila
bájna Kirké –
zlo sa rozprasilo
v celej šírke.

67.
O POSLANCOVI
Keď už neovláda
slovenčinu,
keby to bol aspoň
človek činu.

68.
O PRÁZDNYCH REČIACH
Umývanie vody –
márna práca.
Táraním bez činov
čas sa stráca.

69.
ZJESENIEVANIE
Čo ste nezasiali,
nezožnete –
kalendár opŕcha,
je po lete...

70.
O UKRUTNOSTI
Zo stromu života
raz musíš zliezť...
Najmilšieho prežiť,
je krutý trest.

71.
O SRDCI ZVONA
Chcelo ľuďom v mieri
biť kánonom –
a nie na bojisku
byť kanónom.

72.
DAŇ ZÁŠKOLÁCTVU
Učiteľ básnikov,
Omar Chajjám! –
absentovala som...
Ja sa kajám.

73.
VERŠ O DEDIČSTVE
Po niekom zostal tu
Ivan Bella.
Po niekom zostala
stará bela.

74.
VERŠ O PAMÄTI
Ani pravdy nieto
bez pamäti –
pamäť, dokiaľ trvá,
neklame ti.

75.
DOLU POVAŽÍM
Čo všetko pahltný
čas pohltí! –
ako ten číry Váh
s čarom pltí.

76.
O MUDRLANTOCH
Kriedou ohraničia
vlastné kruhy –
hlupákmi sú pre nich
vždy tí druhí.

77.
AJ O ZLOČINE
Ak sa vyspovedáš
zo zločinov -
aj tak navždy bude
vina vinou.

78.
SVÄTOJÁNKY SLOV
Keď mi vietor v duši
svetlo zháša,
majú pre mňa iskru
do lampáša.

79.
ČARO MODLITBY
Pane, v kríze vo mne
svetlo zažni –
aby ku mne trafil
anjel strážny.

80.
O SILE SLOVA
Prirodzené čestné
slovo z litier
obhájiť vie pravdu
ako rytier.

81.
VERŠ O ROZCHODE
Ak si sa rozhodla –
smer neotoč,
ak by aj ten v skrini
bol červotoč!

82.
TO VIE LEN ČLOVEK
Závratné všeličo
vie počítač.
Človek mu odmietol
svoj smiech i plač.

83.
ZOSTÁVA ČAKAŤ
V trýznivom vedomí
čakáš na sen –
v trinástej komnate
spáva báseň...

84.
AJ TAKÁ LÁSKA
Prítulná a šťúpla
so mnou líha –
tak sa na mňa upla
láska – kniha.

85.
ZÁKONITOSTI
Mladosť nádejami
nás opance –
staroba má pre nás
len kopance.

86.
CHROBÁKY V HLAVE
Podistým aj to je
vôľa Božia –
keď sa nám chrobáky
v hlave množia.

87.
FESTIVAL V MESTE
Popýšili sme sa
tiež voľačím –
predviedli sme hosťom
park s bodľačím.

88.
NAŠA BEZMOCNOSŤ
V kadečom možno byť
vyberavý -
údelu nikoho
nik nezbaví.

89.
O FANATIZME
Ak je podozrivý
každý izmus,
jedným z najhorších je
fanatizmus.

90.
STRACH ZO SLOBODY
Samozotročiteľ
v srdci slabom
je svojím otrokom,
biednym rabom.

91.
SVET JE HAMBURGER
Medzi dvomi pólmi
vrstvenie rás –
večne hladný žralok
zožerie nás.

92.
O DVOCH RIVALKÁCH
Morálka a móda
sú sokyne –
prvá z duše, druhá
je zo skrine.

93.
TREZOROVÝ FILM
„Prerušená pieseň“
je o vojne.
Nezačínať vojny
je dôstojné!

94.
EŠTE PRÍPITOK
Chceš-nechceš, vypiješ
čo ti chystá
život, ten bláznivý
alchymista.

Katarína HudecováTrenčianske Teplice 24.8.2007

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář