Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odprevadenie nových knižiek

Devätnásteho januára 2011 v Knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa konala
prezentácia mojej, v poradí devätnástej knižky NEBOBELÁSKY a dvadsiatej, jubilejnej s názvom POZBIERANÉ PRI CESTÁCH, ktorá vyšla  v reedícii po šiestich rokoch od prvého vydania.
Pokiaľ útlu knižočku Nebobelásky som zasvätila čisto poézii – zväčša prírodnej lyrike – a dala som ju ilustrovať výtvarníčke Ing. Anne Bajzíkovej – Hladkej, knižku Pozbierané pri cestách som aj v druhom vydaní rozčlenila do dvoch častí. Prvá časť je prózou, ktorá prináša štrnásť poviedok – väčšinou sú to príbehy z vidieckeho prostredia, ako som ich vo svojej mladosti odpozorovala zo života, alebo vypočula v ústnom podaní ľudí, ktorí boli svedkami opísaných udalostí. Drahá časť knižky patrí veršom. Sú to rôzne básne, buď venované konkrétnym osobám alebo napísané a použiteľné k rôznym príležitostiam. Knižke som aj v druhom vydaní ponechala pôvodné ilustrovanie príbehov Mgr. Evou Mičovou. Aj  na titulnej obálke som zostala verná misterióznemu obrazu
výtvarníčky Izabely Bulkovej. sdc10492.jpg
Ako je už čitateľskej verejnosti z najbližších regiónov  Trenčín a Topoľčany známe, moja tvorba sa zaoberá spôsobom života dedinského človeka, opisuje osudy, slabôstky, ale aj silu opisovaných osobností v kurióznych situáciách. Odhaľuje  utajovaný, niekedy aj tragický svet zraniteľného človeka. Dotýka sa odvekých tém ako sú láska, nevedomosť, zloba, pretvárka, choroba, smrť. Zaujíma sa tiež o svojrázne postavičky, je tolerantná k ich rôznorodosti, skôr ich chápe než ironizuje,  dokumentujúc sociálnu účasť na ich osudoch.
Vďaka adresám na internete rozhodla som sa ponúkať svoje knižky aj do vzdialenejších oblastí Slovenska, kde som sa v minulosti stala známou vďaka Slovenskému rozhlasu, ktorý často do vysielania zaraďoval populárne piesne s mojimi textami. Bola som prekvapená záujmom ľudí aj o moju poetickú a prozaickú tvorbu.
Pri prezentácii oboch knižiek zišlo sa v Knižnici M. Rešetku dosť známych mojich čitateľov, ale aj nových záujemcov, čo po mojich knižkách siahli. Niektorým padli do oka miniknižočky s názvom Návrat k haiku. Tejto najstručnejšej literárnej tvorbe, ktorá má svoj pôvod v Japonsku, sa venujem už niekoľko rokov. Ide o poetickú, filozofickú či satirickú myšlienku, vtesnanú do sedemnástich slabík, rozdelených do troch riadkov po 5 – 7 – 5 slabík. Je to tzv. darčekové vydanie vo vínovo červenom obale so zlatými písmenami názvu knižky v slovenčine aj japončine.
Moje knižky z minulých rokov, ako po sebe vychádzali z finančných dôvodov nie veľkom náklade, sú rozobrané. Momentálne mám k dispozícii ešte tituly Pozbierané pri cestách, 2. vydanie.

 

Příspěvky

Výber z knihy POZBIERANÉ PRI CESTÁCH

25. 1. 2011

 

Výber z knihy NEBOBELÁSKY

25. 1. 2011